KOMPETENCIJŲ UGDYMAS, TAIKANT MENINĖS RAIŠKOS METODUS​

Šie praktiniai mokymai skirti įvairių dalykų mokytojams bei mokyklos administracijai, pasitelkiant meninio ugdymo metodų – teatro žaidimų, neverbalinės raiškos, kūrybinio rašymo, muzikavimo, piešimo ir kitų spontanišką kūrybą skatinančių metodų taikymą. Mokymų metu dalyviai, veikdami didesnėse grupėse ar porose, turės galimybę patirti meninių veiklų teikiamą kūrybos džiaugsmą ir tarpusavio komunikavimą nekasdieniais būdais. Veiklos parinktos tikslingai, siekiant kompetencijų (kultūrinės, kūrybiškumo, komunikavimo, socialinės, emocinės) ugdymo.

Tikslas: suteikti mokytojams praktines galimybes patirti meninio ugdymo metodų pritaikymo būdus, siekiant ugdyti kultūrinę, kūrybiškumo, komunikavimo ir kitas kompetencijas pamokose.

Uždaviniai