Tūkstantmečio mokyklų (TŪM) projekte „No Shoes“ teatras gali dalyvauti, kaip pauslaugų tiekėjai kultūrinio ir STEM ugdymo srityse.

„No Shoes“ teatro kūrėjai ir edukatoriai savo spektaklius ir mokymus kryptingai orientuoja į periferiją ir šiai dienai yra parodę per virš 100 spektaklių  bei pravedę tiek pat edukacijų ir mokymų mokiniams ir mokytojams.
 

Tiek Ieva Jackevičiūtė, tiek ir Raimodas Klezys bendradarbiauja su Lietuvos nacionaline švietimo agentūra. Yra parengę mokytojų kvalifikacijos kėlimo programas, skirtas teatro, sveikosgyvensenos, fizinio ugdymo mokytojams BUT ir SUT projektuose, susijusiuose su atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimu. Vedami mokymai su Mokyklų tobulinimo ir kitais švietimo centrais.

TŪM projektui „No Shoes“ teatras siūlo ilgalaikį kultūrinį ir STEAM ugdymą apimantį projektą TILTAI.

Projektas apima 3 veiklos sritis:

  1. Mokymai mokytojams
  2. Edukacijos mokiniams
  3. Spektaklių rodymas

Detalesnę programą rasite